VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโป่งกูป อ.พนมทวน

การประชุการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 30 กันายน 2564 VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโป่งกูป อ.พนมทวน

ใส่ความเห็น

Previous post เส้นทางแห่งเกียรติยศ
Next post การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 6/2564