Monthly Archive: ตุลาคม 2021

0

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่มีอา...

0

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนแจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พ.ย.64 ในรูปแบบ เรียนที่โรงเรียน (On Site)

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนแจ้งเปิดเร...

0

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบีดที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit หรือตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

0

ประกาศรับย้ายรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญ...