โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งวันปิด-เปิด เทอม

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 ต.ค.64 และเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พ.ย.64

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ และเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก