โรงเรียนบ้านเขากรวด พานักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวดได้พานักเรียนโรงเรียนบ้านเขากรวดเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวนนักเรียนที่ได้รับฉีดวัคซีน 47 คน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านเขากรวด จัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก