โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบีดที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit หรือตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

You may also like...

ใส่ความเห็น