โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้ทำหนังสือประสานทาง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น ให้มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และทำความสะอาดโรงเรียนตามบริเวณจุดต่างๆ อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เครื่องเล่นเด็กอนุบาล โรงอาหาร ห้องน้ำ ตลอดจนห้องสำนักงาน ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเชื่อมั่นในความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นว่าปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 #ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่นที่มาดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว👉🏻เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

You may also like...

ใส่ความเห็น