โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภาพบรรยากาศ การเปิดเรียนแบบ ON Site วันแรก ภายใต้มาตรการ 6-6-7

6 มาตรการหลัก

6 มาตรการเสริม

7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (New Normal)