โรงเรียนบ้านซ่อง การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

Previous post การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
Next post การเปิดเรียน On Site วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโคราช