การเปิดเรียน On Site วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

โรงเรียนบ้านโคราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอนและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)

You may also like...

ใส่ความเห็น