การเปิดเรียน On Site วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

โรงเรียนบ้านโคราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอนและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
Next post ประกาศโรงเรียนบ้านโคราช การเปิดเรียนรูปแบบ OnSite ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. โรงเรียนบ้านโคราช