การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 11  เดือน พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนา และ ท่าน ศน.ชลณา ม่วงหวาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564  และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช
Next post การประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี2564 และกิจกรรม Find ways to develop schools. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี