การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 11  เดือน พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนา และ ท่าน ศน.ชลณา ม่วงหวาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564  และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น