การประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี2564 และกิจกรรม Find ways to develop schools. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น