วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช ให้การต้อนรับคณะ ติดตามการจัดสรรคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ,นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวสุวิมล ภูมิเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ เจ้าหน้าที่ไอซีที และคณะทำงานจาก สพฐ. นำโดย นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2 , ดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และ นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น