โรงเรียนบ้านโคราช “การติดตามการจัดสรรคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช ให้การต้อนรับคณะ ติดตามการจัดสรรคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ,นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวสุวิมล ภูมิเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ เจ้าหน้าที่ไอซีที และคณะทำงานจาก สพฐ. นำโดย นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2 , ดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และ นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น