โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะครู นักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

You may also like...

ใส่ความเห็น