โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก จำนวน 21 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน พร้อมด้วย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับฉีดวัคซีนในวันนี้ 😊🙏

You may also like...

ใส่ความเห็น