ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่าน ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สปพ.สระแก้ว เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันจัดสถานที่ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน