ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่าน ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สปพ.สระแก้ว เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น