การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 ณ.ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น