การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 ณ.ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

Previous post การวิจัยและจัดทำรายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการ<br>พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “เปิดเรียน 13 ธ.ค. On-site“