ร่วมต้อนรับ นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวย สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ร่วมต้อนรับ นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

You may also like...

ใส่ความเห็น