ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ และนางพรชนก ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านดอนมะขาม ได้รับคำสั่งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ และนางพรชนก ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านดอนมะขาม ได้รับคำสั่งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ นางสาวกนิษฐา แซ่ลิ้ม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดพังตรุ ผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ โรงเรียนวัดพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งการประมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

You may also like...

ใส่ความเห็น