ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และติดตามโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเบญพาด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีโดยมี นางสาวสุนิษา แสงแพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด ให้การต้อนรับ

You may also like...

ใส่ความเห็น