นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานพิธิเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานพิธิเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) จัดโดยศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการพัฒนาตนเองสามารถขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น