ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ได้เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเป็นศิริมงคลยิ่งในการเริ่มปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ได้เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเป็นศิริมงคลยิ่งในการเริ่มปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถาม เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

You may also like...

ใส่ความเห็น