“โรงเรียนวัดเขารักษ์” เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

     วัน ศุกร์  ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมคณะครูภายในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 2 (SP ห้วยกระเจา 2) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางาน PA สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 2 ต้องขอขอบพระคุณท่าน ผอ.สมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานPA ของศูนย์SP ห้วยกระเจา 2 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขารักษ์  เป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

Previous post ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ได้เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเป็นศิริมงคลยิ่งในการเริ่มปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม