กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขซอฟแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขซอฟแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านสระลุมพุก อำเภอพนมทวน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site โดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร่วมทดสอบการตรวจซ่อมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

You may also like...

ใส่ความเห็น