สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกูปและโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระอาจารย์ประสิทธิ์ กันตสีโล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อไป ทั้งนี้ พระอาจารย์ประสิทธิ์ กันตสีโล ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกูปและโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

You may also like...

ใส่ความเห็น