พิธีทำบุญเปิดอาคารกาญจนสิรินธร โรงเรียนบ้านเขากรวด

“พิธีทำบุญเปิดอาคารกาญจนสิรินธร โรงเรียนบ้านเขากรวด”วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารกาญจนสิรินธร ณ โรงเรียนบ้านเขากรวด ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด พร้อมด้วยคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกูปและโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้สอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการอ่านและการเขียน