การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และคุณครูคำนวน ใจชื้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทัพพระยา ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  นางสาวรุจิรัศมิ์ พรหมมา  ครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขารักษ์จึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง

You may also like...

ใส่ความเห็น