บรรจุครูผู้ช่วย

บรรจุครูผู้ช่วย วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 13 ราย ดังนี้1.นายกิตติศักดิ์ ไกรสุข ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลวัดลูกแกฯ2.นางสุกัญญา เสริมสุข ครูผู้ช่วย รร.วัดท่าเรือฯ3.นางสาวจันทร์แรม ถิ่นแสนไกล ครูผู้ช่วย รร.วัดตะคร้ำเอน4.นางสาวกุหลาบ โคตรสมบัติ ครูผู้ช่วย รร.วัดสำนักคร้อ 5.นางสาวชลธิชา เหมสังวาลย์กุล ครูผู้ช่วย รร.วัดเขาสามสิบหาบ6.นางจารุพักตร์ กรจันทร์ ครูผู้ช่วย รร.วัดหนองพลับ7.นางสาวเกศินี มณีวรรณ์ ครูผู้ช่วย รร.บ้านอุโลกสี่หมื่น8.นางสาวดวงพร ชากะจะ ครูผู้ช่วย รร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร9.นายเดชฤทธิ์ พระพิมพ์ใส ครูผู้ช่วย รร.บ้านดอนมะขาม 10.นางสาวสุรัตน์ สารีวงษ์ ครูผู้ช่วย รร.วัดสาลวนาราม11.นางสาวอังคณา ใจสำรวม ครูผู้ช่วย รร.วัดห้วยสะพาน12.นายนพดล มูลผล ครูผู้ช่วย รร.วัดทุ่งสมอ13.นายวิเศษชัย วิเศษสิงห์ ครูผู้ช่วย รร.วัดเขารักษ์

You may also like...

ใส่ความเห็น