โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูระดับชั้นอนุบาล 2 คุณครูนิลาวัณย์ มุมมอง และ ระดับชั้นอนุบาล 3 คุณครูเกศญา แก้ววิชิต บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนานนักเรียนได้กล้าคิด และ กล้าแสดงออก

You may also like...

ใส่ความเห็น