คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซ่อง อ.ห้วยกระเจา เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีการเสนอขอจำหน่ายรื้อถอนอาคาร

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นำโดย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซ่อง อ.ห้วยกระเจา เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีการเสนอขอจำหน่ายรื้อถอนอาคาร เนื่องจากอายุใช้งานมากว่า 40 ปี มีสภาพทรุดโทรม โดยมีนางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู ให้ข้อมูลและร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคารเรียนในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น