นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายศุภภัทร์ สาดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวศศิพร ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค จากพระประสิทธิ์ ฐีตสีโล พระวิปัสสนาจารย์วัดใหม่บางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายศุภภัทร์ สาดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวศศิพร ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค จากพระประสิทธิ์ ฐีตสีโล พระวิปัสสนาจารย์วัดใหม่บางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ โดยสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้รับมอบทั้งหมดเป็นสิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายพระและมีจำนวนมากจนเกินความต้องการ ทางวัดจึงได้นำมาส่งต่อให้เด็กนักเรียน ซึ่งทางสพป.กาญจนบุรี เขต 2 จะนำไปมอบให้ครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น