โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้เข้ารับการตรวจ Antigen test kit หรือตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้เข้ารับการตรวจ Antigen test kit หรือตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนหลังเทศกาลวันปีใหม่ 👉🏻ขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโลกสี่หมื่น ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ให้กับ ผู้บริหาร คณะครูพร้อมบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โดยมีคุณครูจารุวรรณ โคกแก้ว เป็นผู้ทำการตรวจ ATK ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น