โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนแฮนด์ (On Hand) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 มกราคม พ.ศ.2565
10
- มกราคม
2022
Posted By : อดิศร วิเศษสิงห์
โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนแฮนด์ (On Hand) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนโรงเรียนวัดบ้านทวนขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนแฮนด์ (On Hand) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 มกราคม พ.ศ.2565

ใส่ความเห็น