การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ให้ความเห็น พร้อมทั้งแต่งตังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 99 โรงเรียน และให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในส่วนชองแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ต้องเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น