การอบรมขยายผลการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

การอบรมขยายผลการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานการอบรม พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายนายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม นักจิตวิทยาโรงเรียน, นายชณสุธน คงบางพระ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพป.กาญจนบุรี เขต 4 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการอบรมขยายผลการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 ของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.รร.บ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 วิทยากรพี่เลี้ยง ส่วนกลาง ประจำเขตตรวจราชการ ได้อนุเคราะห์อบรมขยายผลการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ห้อง ZOOM สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยมีผู้รับร่วมอบรม ดังนี้🔹เวลา 08.30-12.00 น. สถานศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และ สพป.กาญจนบุรี เขต 2🔹เวลา 13.00-16.30 น. สถานศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3, สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และ สพม.กาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น