นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้🔸รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564🔸ได้แก่ 1. นางสาวจินตนา อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1422. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง3. นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์🔹รางวัลครูผู้สอนดีเด่น🔹ได้แก่ นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา🔸รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด🔸ได้แก่ 1.นางกัญญารัตน์ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนวัดสนามแย้2.นางจิราวรรณ เนตร์สว่าง ครูโรงเรียนประชาวิทยาคาร3.นางยุกฟ้า พวงธรรม ผอ.โรงเรียนประชาวิทยาคาร4.นายอาทิตย์ โยมด้วง ผอ.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 26.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ🔹รางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” ประจำปี 2564 🔹ได้แก่ 1.นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผอ.โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1422.นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา3.นางปภาวริน เลิศอาวาส ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหิน4.นางสาวจินตนา อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1425.นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”6.นางสาวจิราภา อ่ำแจ้ง ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม7.นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์

ใส่ความเห็น

Previous post ยินดีต้อนรับ บุคลากรในสำนักงาน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ น.ส.หทัยทิพย์ มณฑาทัศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65