โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายชนะ สุขพรหม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ พร้อมด้วย นายกเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

You may also like...

ใส่ความเห็น