โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมกิจกรรมวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 66

✍️วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 ผู้บริหาร และ คณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมกิจกรรมวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 66 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand Online On-demand วันที่ ๑๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕