โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Handตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งชะลอการเปิดเรียนแบบ On Site ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้น โรงเรียนวัดบ้านทวนจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามารับใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และนม ในวันอังคาร ที่ 18 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Previous post นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันครูออนไลน์ ครั้งที่ ๖๖