โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Handตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งชะลอการเปิดเรียนแบบ On Site ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้น โรงเรียนวัดบ้านทวนจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามารับใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และนม ในวันอังคาร ที่ 18 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

You may also like...

ใส่ความเห็น