การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) เพื่อการวางแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) เพื่อการวางแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณภาพ”วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ประธานการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาฯ พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บุคลากรกลุ่มนโยบานและแผนโดยดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย

You may also like...

ใส่ความเห็น