การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting และการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Canva Education

“การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting และการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Canva Education” วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยมีนายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting และนางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ, นางสาวอารยา ปั้นหยัด เป็นวิยากรบรรยายการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Canva Education ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

You may also like...

ใส่ความเห็น