โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอกห้องลานธรรม

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565✍️โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ สท.จุลฉอย นิติชัยจงวัตร ที่ให้ความอนุเคราะห์นำดินมามอบให้กับโรงเรียน ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอกห้องลานธรรม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ🙏🙏

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการแจกใบงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน