การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวสุภาพ จัดละ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล , นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ศรัทธายอมรับของชุมชนและสังคมเป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการพลเรือนมีขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นการเผยแพร่ผลงานความดี เชิดชูเกียรติต่อสาธารณชน

You may also like...

ใส่ความเห็น