การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 4 กุล่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 4 กุล่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 4 กุล่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ นางสาวชนากาน์ วิหค ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอห้วยกระเจา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
Next post ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.กาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565