การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอห้วยกระเจา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอห้วยกระเจา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอห้วยกระเจา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา โดยมีผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอห้วยกระเจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบเกียรติบัตรประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครูที่ร่วมงานในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 4 กุล่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3