ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.กาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.กาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565 วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

Previous post การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 4 กุล่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Next post ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกาญจนบุรีประจำปี พ.ศ.2565