การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานชี้แจงเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ การบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น