คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นำโดย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อำเภอท่ามะกา

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นำโดย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อำเภอท่ามะกา เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีการเสนอขอจำหน่ายรื้อถอนอาคาร เนื่องจากอายุใช้งานมากว่า 40 ปี มีสภาพทรุดโทรม โดยมีนางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้ข้อมูลและร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคารเรียนในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น