สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)

ใส่ความเห็น

Previous post คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นำโดย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อำเภอท่ามะกา
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุน กสศ.