โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามารับ-ส่งใบงาน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันอังคาร ที่ 25 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Handตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งชะลอการเปิดเรียนแบบ On Site ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้น โรงเรียนวัดบ้านทวนจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 17 – 31 ม.ค.65และแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามารับ-ส่งใบงาน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันอังคาร ที่ 25 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

You may also like...

ใส่ความเห็น