คณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซ่อง อ.ห้วยกระเจา เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีการเสนอขอจำหน่ายรื้อถอนอาคาร

วันที่ 5 มกราคม 2565 […]

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้บริหารสำ […]